Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie BRÓJCE

Informacja ogłoszona dnia 2017-09-10 20:36:56 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie BRÓJCE
Na podstawie art. 17 pkt 9, 11, art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Trzcielu Nr XXI/ 144 /2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie BRÓJCE na obszarze ograniczonym droga krajową nr 92 i granicą gminy Szczaniec (obręb Wilenko), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 września do 10 października 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Trzcielu ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel, pokój nr 8 w godzinach od 900 do 1500 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu w pokoju nr 8 w dniu 29 września 2017 r. o godz. 1200.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Trzciela z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 24 października 2017 r., ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej . Uwaga lub wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Uwaga lub wniosek powinny zawierać także oświadczenie osoby składajacej dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 
OGŁOSZENIE
w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art. 39, ust. 1, pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405) w powiązaniu z art. 17 pkt 9 i 11 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zawiadamiam o możliwości zapoznania się z ww projektem i prognozą oraz z dokonanymi opiniami i uzgodnieniami oraz o możliwości składania uwag i wniosków do ww. dokumentu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu w pokoju nr 13, w godz. od 900 do 1500.
Zgodnie z art. 39 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Zainteresowani, mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentu w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres . w terminie do 24 października 2017 r.
Uwaga lub wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Uwaga lub wniosek powinny zawierać także oświadczenie osoby składajacej dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 
 
Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Trzciela.
Burmistrz Trzciela
/-/ Jarosław Kaczmarek
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Burmistrz Trzciela
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-09-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-09-10 20:36:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-09-10 20:36:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-09-18 09:07:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1457 raz(y)