Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o zakończonym postępowaniu i wydanej decyzji o umorzeniu postepowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: ”rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 137 na odcinku w ok. km 96+355 — 99+647, w zakresie budowy chodnika od ośrodka pomocy społecznej w m. Jasieniec do m. Trzciel”, gmina Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.

Informacja ogłoszona dnia 2019-11-26 04:00:29 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

GP.6220.16.2019.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza  Trzciela o zakończonym postępowaniu i wydanej decyzji
o umorzeniu postepowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
      Burmistrz Trzciela zgodnie z art. 105 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) zawiadamia, że zakończył, prowadzone na wniosek: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, aleja Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra, w imieniu którego działa Pan Andrzej Cegielnik,  postępowanie administracyjne i dnia 18.11.2019r. wydał decyzję nr 13/2019 o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na:
rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 137 na odcinku w ok. km 96+355 — 99+647, w zakresie budowy chodnika od ośrodka pomocy społecznej w m. Jasieniec do m. Trzciel”, gmina Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.
 
Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, aleja Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra.
Pełnomocnik: Pan Andrzej Cegielnik GIFK Interprojekt.
 
Jednocześnie Burmistrz Trzciela zawiadamia, że „Decyzja o umorzeniu postępowania” wydana została po zasięgnięciu opinii (w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko)
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą ul. Jagiellończyka 13, 66-400 Gorzów Wlkp. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z siedzibą Os. Centrum 16, 66-300 Międzyrzecz, a także Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań.
 
Stronom w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia służą uprawnienia określone w art.111 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) - tj. uzupełnienia, odwołania, sprostowania i skargi.
 
    Stosownie do art. 73 ust. 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego Burmistrz Trzciela zawiadamia, że akta sprawy udostępniane są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu pokój nr 8 w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 - 15.30.
 
 
                                                                                       Burmistrz Trzciela
 
                                                                              ( - )   Jarosław Kaczmarek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-26 03:59:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-26 04:00:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-26 04:00:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
595 raz(y)