ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2013-01-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:16:26 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Przebudowa Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu – część I.” Administrator Systemu
11:16:25 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie ZAPYTANIE OFERTOWE „Rozbudowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Trzcielu oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Chociszewie.” Administrator Systemu
10:52:46 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie Burmistrza Trzciela Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży z elementami profilaktyki. Administrator Systemu
10:33:52 Edycja elementu informacja Urząd Miejski Trzciel Administrator Systemu
10:21:20 Deaktywacja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Przebudowa Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu – część I.” Administrator Systemu
10:21:16 Deaktywacja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie ZAPYTANIE OFERTOWE „Przebudowa Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu. – część I.” Administrator Systemu
10:21:12 Deaktywacja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie ZAPYTANIE OFERTOWE zakup w 2013r. z dostawą na miejsce węgla kamiennego w ilości 55,0 ton typu „orzech” klasa I lub inaczej gatunek I, Administrator Systemu
10:21:08 Deaktywacja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie ZAPYTANIE OFERTOWE „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Trzciel.” Administrator Systemu
10:21:04 Deaktywacja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie ZAPYTANIE OFERTOWE „Rozbudowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Trzcielu oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Chociszewie.” Administrator Systemu
10:06:35 Upublicznienie elementu informacja O B W I E SZ C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony