ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-09-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:25:04 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XXVI/196/2021 Administrator Systemu
11:08:30 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny 221/2021 Administrator Systemu
11:07:38 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 221/2021 Administrator Systemu
09:49:06 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XXVI/197/2021 Administrator Systemu
08:33:33 Edycja elementu informacja Sesje Rady Miejskiej w Trzcielu - Biblioteka Nagrań
(widoczna od 2018-11-01 00:00:00)
Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2021-09-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:15:32 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela kończące postępowanie ( 10 kpa ) dla inwestycji polegającej na: demontażu i budowie elektroenergetycznej sieci SN 15kV oraz nn-0,4 kV, budowie linii kablowych SN-15 kV, przebudowie istniejących stacji transformatorowych, budowie stacji transformatorowej, budowie napowietrznej linii SN, budowie linii napowietrznej nn-0,4 kV oraz linii kablowej Administrator Systemu
13:05:20 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o zakończonym postępowaniu i wydanej decyzji (bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) dla inwestycji polegającej na „wykonaniu urządzeń wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10,0 m3/h na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Łagowiec” Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2021-09-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
20:40:38 Edycja elementu informacja Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Trzciela, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzcielu Administrator Systemu
20:39:47 Edycja elementu informacja Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Trzciela, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzcielu Administrator Systemu
12:33:42 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie System nawadniania boiska piłkarskiego w Trzcielu Marcin Cichowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony