ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-01-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:18:27 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzcielu. Administrator Systemu
15:17:16 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzcielu. Administrator Systemu
15:15:41 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Budowa małej architektury – „street workout” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Trzcielu. Administrator Systemu
13:30:19 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Budowa małej architektury – „street workout” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Trzcielu. Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2023-01-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:36:49 Upublicznienie elementu informacja Postanowienie Burmistrza Trzciela prostujące oczywistą pomyłkę w decyzji Burmistrza Trzciela z dnia 14.10.2022 r. znak: OŚ.6220.2.2022.MZ uchylającą decyzję Burmistrza Trzciela znak Administrator Systemu
12:32:29 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny 319/2022 Administrator Systemu
12:31:38 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 335/2023 Administrator Systemu
12:28:09 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt sortowania i przetwarzania odpadów”. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 190 obręb Brójce gm. Trzciel, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie. Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2023-01-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:15:08 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Modernizacja budynku sali miejskiej na ul. Głównej w Trzcielu.” Administrator Systemu
13:08:06 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Budowa małej architektury – „street workout” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Trzcielu. Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony