ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Pobierz dane XML Rejestr informacji o środowisku: 88/16Drukuj informację Rejestr informacji o środowisku: 88/16

Szczegóły informacji

88/16

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz B

Ogłoszono dnia: przez Tomasz Suterski

Zakres przedmiotowy decyzji: Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew i krzewów

Znak sprawy: OŚ.6131.98.2016.TS

Data wydania: 2016-09-14

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie: Burmistrz Trzciela

Miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Trzcielu

Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne...: Decyzja jest ostateczna

Uwagi: Akacja- 19szt.
Topola - 2szt.

« powrót do poprzedniej strony