ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2018Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Referent

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Trzcielu

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Data udostępnienia: 2018-11-07

Ogłoszono dnia: 2018-11-07 przez Burmistrz Trzciela

Termin składania dokumentów: 2018-11-19 15:30:00

Nr ogłoszenia: 1/2018

Zlecający: Urząd Miejski w Trzcielu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 
Wymagania konieczne:
 • obywatelstwo polskie
 • ukończony 18 rok życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 • wykształcenie wyższe w zakresie gospodarki przestrzennej
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku
 • dobra znajomość obsługi komputera
 • aktywność, rzetelność, komunikatywność, dokładność
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku może należeć między innymi:
 • Prowadzenie postępowań o wydanie decyzji środowiskowych
 • Wydawanie zaświadczeń dotyczących zagospodarowania przestrzennego
 • Przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy
 • Inne zadania w zakresie gospodarki przestrzennej
 

V. Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty i oświadczenia
 
 • list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy
 • Kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia (kserokopia dowodu osobistego)
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • Podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o tym że,  nie toczy się wobec  kandydata postępowanie dyscyplinarne
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
 • Podpisane: klauzula informacyjna RODO oraz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-11-19 15:30:00
b. Sposób:
Miejsce i sposób złożenia dokumentów
 
Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Trzcielu)  do dnia 19 listopada 2018r. do godz. 15.30  pod adresem:
 
Urząd Miejski w Trzcielu
 66 –320 Trzciel
                                                            Ul. Poznańska 22
z dopiskiem na kopercie: “ Referent w Urzędzie Miejskim w Trzcielu”
 
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony