ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Trzcielu

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1/1

Wydział: Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Data udostępnienia: 2022-06-21

Ogłoszono dnia: 2022-06-21

Termin składania dokumentów: 2022-07-04 15:30:00

Nr ogłoszenia: 2/2022

Zlecający: Urząd Miejski w Trzcielu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie
 • ukończony 18 rok życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 • wykształcenie wyższe – mile widziane administracja lub pokrewne 
 • doświadczenie w pracy w zakresie przewidywanym dla stanowiska
 • prawo jazdy kat. B
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera
 • aktywność, rzetelność, komunikatywność, dokładność
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz oddawanie w najem i dzierżawę
 • Podziały nieruchomości
 • Zarządzanie infrastrukturą drogową
 • Realizacja zadań w zakresie gospodarki wodnej
 • Zadania z zakresu rolnictwa, w tym wydawanie zaświadczeń o istnieniu gospodarstwa
 • Numeracja nieruchomości
 • Inne zadania przewidziane do realizacji na stanowisku

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • praca wykonywana przy komputerze w wymiarze ponad 4 godzin dziennie, stanowisko pracy zlokalizowane na wysokim parterze budynku, brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

<6

V. Wymagane dokumenty:

•    życiorys - curriculum vitae
•    Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy
•    Kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia (kserokopia dowodu osobistego)
•    Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
•    Podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o tym że, nie toczy się wobec  kandydata postępowanie dyscyplinarne
•    Oświadczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
•    Podpisane: klauzula informacyjna RODO oraz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-07-04 15:30:00
b. Sposób:
Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Trzcielu)  do dnia 4 lipca 2022 roku do godziny 15.30  pod adresem:
 
Urząd Miejski w Trzcielu
 66 –320 Trzciel
Ul. Poznańska 22
 
z dopiskiem na kopercie: „Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami”
 
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

VII. Informacje dodatkowe:

 • w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o konkursie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-21 12:50:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-21 12:53:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-12 11:30:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
307 raz(y)