ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 741
Data podjęcia
2016-02-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej do II przetargu w 2016 roku
Nr aktu prawnego
114/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 742
Data podjęcia
2016-02-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie : powołania niestałej komisji do przeprowadzania przetargów i negocjacji na sprzedaż, wydzierżawianie, najem lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych w 2016 roku.
Nr aktu prawnego
113/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 743
Data podjęcia
2016-03-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2016.
Nr aktu prawnego
XV/110/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 744
Data podjęcia
2016-03-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w Chociszewie.
Nr aktu prawnego
XV/109/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 745
Data podjęcia
2016-03-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego na dofinansowanie zakupu karetki – ambulansu wraz z wyposażeniem, z przeznaczeniem dla Szpitala Międzyrzeckiego.
Nr aktu prawnego
XV/108/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 746
Data podjęcia
2016-03-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/325/2014 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, związanych z nowo uruchamianą działalnością gospodarczą oraz poszerzeniem zakresu prowadzonej działalności gospodarczej
Nr aktu prawnego
XV/107/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 747
Data podjęcia
2016-03-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 09 kwietnia 2015 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór.
Nr aktu prawnego
XV/106/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 748
Data podjęcia
2016-03-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciel na 2016 rok”
Nr aktu prawnego
XV/105/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 749
Data podjęcia
2016-02-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2016 rok
Nr aktu prawnego
112/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 750
Data podjęcia
2016-02-24
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: wprowadzenia procedury dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły, przedszkola oraz nauczyciela, któremu powierzono czasowo pełnienie obowiązków dyrektora
Nr aktu prawnego
111/2016
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji