ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2021 roku
Nr aktu prawnego
182/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku
Nr aktu prawnego
181/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia regulaminu wewnętrznego określającego zasady udzielania zamówień publicznych nie przekraczających równowartości 130 000,00 zł.
Nr aktu prawnego
180/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Interpelacje
Tytuł aktu
Interpelacja Radnej Elżbiety Kaczmarek z dnia 17 grudnia 2020 r.
Nr aktu prawnego
1.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2021 roku
Nr aktu prawnego
179/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku
Nr aktu prawnego
178/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok
Nr aktu prawnego
177/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciel.”
Nr aktu prawnego
176/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok
Nr aktu prawnego
175/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-12-11
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok
Nr aktu prawnego
173/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji