ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-04-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nr aktu prawnego
465/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-04-04
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2024 rok
Nr aktu prawnego
463/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2024 rok
Nr aktu prawnego
462/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji: „Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciel.”
Nr aktu prawnego
461/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-03-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2024 rok
Nr aktu prawnego
460/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-03-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2024 – 2045
Nr aktu prawnego
L/399/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-03-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2024 rok
Nr aktu prawnego
L/398/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-03-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Trzciel nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Jasieniec, gmina Trzciel.
Nr aktu prawnego
L/397/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-03-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciel na 2024 rok”
Nr aktu prawnego
L/396/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-03-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników na terenie Gminy Trzciel
Nr aktu prawnego
L/395/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji