ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2021-06-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Nr aktu prawnego
209a/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2021-06-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/179/2021 Rady Miejskiej w Trzcielu w sprawie: zapewnienia warunków osiedlenia się na terenie Gminy Trzciel rodziny repatriantów z Kazachstanu
Nr aktu prawnego
XXIV/190/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2021-06-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla terenu położonego w obrębie Brójce
Nr aktu prawnego
XXIV/189/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2021-06-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2021 – 2036
Nr aktu prawnego
XXIV/188/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2021-06-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXIV/187/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2021-06-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Nr aktu prawnego
XXIV/186/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2021-06-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Nr aktu prawnego
XXIV/185/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2021-06-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brójcach
Nr aktu prawnego
XXIV/184/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2021-06-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/325/2014 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, związanych z nowo uruchamianą działalnością gospodarczą oraz poszerzeniem zakresu prowadzonej działalności gospodarczej
Nr aktu prawnego
XXIV/183/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2021-06-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Trzciel za 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXIV/182/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji