ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2020-07-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu międzyrzeckiego
Nr aktu prawnego
143/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2020 – 2035
Nr aktu prawnego
XV/128/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XV/127/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
Nr aktu prawnego
XV/126/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
XV/125/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Trzciel za 2019 rok
Nr aktu prawnego
XV/124/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzciel za 2019 rok
Nr aktu prawnego
XV/123/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Trzciela
Nr aktu prawnego
XV/122/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2020-07-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok
Nr aktu prawnego
142/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2020-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok
Nr aktu prawnego
141/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji