ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2022-04-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok
Nr aktu prawnego
276/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR.”
Nr aktu prawnego
275/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pn. Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży z elementami profilaktyki.
Nr aktu prawnego
274/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2022-04-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok
Nr aktu prawnego
273/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2022-04-14
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji:
Nr aktu prawnego
272/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2022-04-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2022 – 2036
Nr aktu prawnego
XXXII/246/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2022-04-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXII/245/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2022-04-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutolu Suchym
Nr aktu prawnego
XXXII/244/2022
Status
Zmieniony
Lp: 59
Data podjęcia
2022-04-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel
Nr aktu prawnego
XXXII/243/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2022-04-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Nr aktu prawnego
XXXII/242/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji