ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Protokoły z Sesji RM
Tytuł aktu
Protokół Nr 43/2023 z Sesji Rady Miejskiej w Trzciel
Nr aktu prawnego
XLIII/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2023-05-19
Grupa tematyczna
Protokoły z Sesji RM
Tytuł aktu
Protokół Nr 42/2023 z Sesji Rady Miejskiej w Trzciel
Nr aktu prawnego
XLII/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
401/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Trzciel w roku 2023 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Nr aktu prawnego
400/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok
Nr aktu prawnego
399/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2023-06-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lutolu Suchym i Chociszewie.”
Nr aktu prawnego
398/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Nr aktu prawnego
XLIV/350/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
XLIV/349/2023
Status
Nieobowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2023 – 2038
Nr aktu prawnego
XLIV/348/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XLIV/347/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji