ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2020-11-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Trzciel.”
Nr aktu prawnego
170/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2020-11-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: umorzenia wierzytelności pieniężnych
Nr aktu prawnego
169/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2021 – 2036
Nr aktu prawnego
XIX/156/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XIX/155/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2020 – 2035
Nr aktu prawnego
XIX/154/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XIX/153/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Trzciel na rok 2020, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Nr aktu prawnego
XIX/152/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Trzciel
Nr aktu prawnego
XIX/151/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebów przez Gminę Trzciel oraz zwrotu ich kosztów
Nr aktu prawnego
XIX/150/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Trzciel na lata 2020-2023
Nr aktu prawnego
XIX/149/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji