ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1339F na odcinku od węzła A-2 do planowanej obwodnicy, budowę obwodnicy miasta Trzciel i budowę skrzyżowania obwodnicy z drogą krajową nr 92.
Nr aktu prawnego
XIV/121/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu na przebudowę i budowę chodników na drogach powiatowych w miejscowości Trzciel
Nr aktu prawnego
XIV/120/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego na dofinansowanie zakupu lampy do Tomografu Komputerowego, z przeznaczeniem dla Szpitala Międzyrzeckiego
Nr aktu prawnego
XIV/119/2020
Status
Uchylony
Lp: 94
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2020 – 2035
Nr aktu prawnego
XIV/118/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XIV/117/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Nr aktu prawnego
XIV/116/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel - w części obrębu Jasieniec.
Nr aktu prawnego
XIV/115/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku
Nr aktu prawnego
XIV/114/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej w Gminie Trzciel
Nr aktu prawnego
XIV/113/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu
Nr aktu prawnego
XIV/112/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji