ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2022-04-12
Grupa tematyczna
Protokoły z Sesji RM
Tytuł aktu
Protokół Nr 31/2022 z Sesji Rady Miejskiej w Trzcielu
Nr aktu prawnego
XXXI/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2022-04-05
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji:„Modernizacja ujęcia wody w Łagowcu.”
Nr aktu prawnego
271/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok
Nr aktu prawnego
270/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Protokoły z Sesji RM
Tytuł aktu
Protokół Nr 30/2022 z Sesji Rady Miejskiej w Trzcielu
Nr aktu prawnego
XXX/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/155/2004 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
XXXI/240/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2022 – 2036
Nr aktu prawnego
XXXI/239/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXI/238/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Nr aktu prawnego
XXXI/237/2022
Status
Zmieniony
Lp: 99
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Nr aktu prawnego
XXXI/236/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1339F na odcinku od węzła A-2 do planowanej obwodnicy, budowę obwodnicy miasta Trzciel i budowę skrzyżowania obwodnicy z drogą krajową nr 92
Nr aktu prawnego
XXXI/235/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji