ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XII/104/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Jasieniec
Nr aktu prawnego
XII/103/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Jasieniec nie narusza ustaleń Studium.
Nr aktu prawnego
XII/102/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzcielu na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XII/101/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Trzcielu na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XII/100/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2020-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok
Nr aktu prawnego
110/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowa remizy OSP w Trzcielu.”
Nr aktu prawnego
109/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2020 roku
Nr aktu prawnego
108/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku
Nr aktu prawnego
107/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2020-01-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok
Nr aktu prawnego
106/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji