Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2023-09-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok
Nr aktu prawnego
414/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2023-08-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2023 – 2038
Nr aktu prawnego
413/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2023-08-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok
Nr aktu prawnego
412/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2023-08-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok
Nr aktu prawnego
411/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2023-08-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
410/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2023-08-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: „Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 6 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.”
Nr aktu prawnego
409/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2023-07-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok
Nr aktu prawnego
408/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2023-07-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Trzciel w 2023 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Nr aktu prawnego
407/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2023-07-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok
Nr aktu prawnego
406/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2023-07-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok
Nr aktu prawnego
405/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji