ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2020-10-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
162/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2020-10-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok
Nr aktu prawnego
161/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok
Nr aktu prawnego
160/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Karty audytu wewnętrznego, Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego i Księgi procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Trzcielu
Nr aktu prawnego
159a/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Pełnomocnika do Spraw realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Nr aktu prawnego
159/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2020-09-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do najmu
Nr aktu prawnego
158/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2020-09-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do najmu
Nr aktu prawnego
157/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2020-09-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok
Nr aktu prawnego
156/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2020-09-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Trzciel – Etap II.”
Nr aktu prawnego
155/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2020-09-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 111/2020 Burmistrza Trzciela z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie kontroli doraźnej.
Nr aktu prawnego
154/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji