ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2021-02-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2021 rok
Nr aktu prawnego
190/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Protokoły z Sesji RM
Tytuł aktu
Protokół Nr 19/2021 z Sesji Rady Miejskiej w Trzcielu
Nr aktu prawnego
XIX/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2021 – 2036
Nr aktu prawnego
XX/162/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XX/161/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1339F na odcinku od węzła A-2 do planowanej obwodnicy, budowę obwodnicy miasta Trzciel i budowę skrzyżowania obwodnicy z drogą krajową nr 92
Nr aktu prawnego
XX/160/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu na przebudowę i budowę chodników na drogach powiatowych w miejscowości Trzciel
Nr aktu prawnego
XX/159/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/135/2020 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 października 2020r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/148/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 31 maja 2012r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania
Nr aktu prawnego
XX/158/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciel na 2021 rok”
Nr aktu prawnego
XX/157/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2021-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2021 rok
Nr aktu prawnego
189/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2021-01-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
188/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji