ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2022-05-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok
Nr aktu prawnego
280/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2022-05-13
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nr aktu prawnego
279/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2022-05-11
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wydatkowania środków z dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
Nr aktu prawnego
278/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2022-05-11
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok
Nr aktu prawnego
277/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2022-04-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok
Nr aktu prawnego
276/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR.”
Nr aktu prawnego
275/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pn. Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży z elementami profilaktyki.
Nr aktu prawnego
274/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2022-04-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok
Nr aktu prawnego
273/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2022-04-14
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji:
Nr aktu prawnego
272/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2022-04-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2022 – 2036
Nr aktu prawnego
XXXII/246/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji