Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2019-11-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia stawek podatków lokalnych.
Nr aktu prawnego
X/88/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2019-11-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku
Nr aktu prawnego
X/87/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2019-11-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie opłat cmentarnych
Nr aktu prawnego
X/86/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2019 rok
Nr aktu prawnego
92/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2019-11-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Trzciel.”
Nr aktu prawnego
91/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2019-11-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do najmu
Nr aktu prawnego
90/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2019-11-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do najmu
Nr aktu prawnego
89/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2019-11-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia działek do zamiany
Nr aktu prawnego
88/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2019-11-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
87/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2019-11-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: uruchomienia funduszu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w 2019roku.
Nr aktu prawnego
86/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji