ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 141
Data podjęcia
2020-01-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok
Nr aktu prawnego
106/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2020-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzciel.
Nr aktu prawnego
105/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2020-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Edukacyjnego w Brójcach.”
Nr aktu prawnego
104/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 144
Data podjęcia
2020-01-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok
Nr aktu prawnego
103/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2020-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2020 roku
Nr aktu prawnego
102/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2020-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku
Nr aktu prawnego
101/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2020-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzcielu
Nr aktu prawnego
100/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 148
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2019 rok
Nr aktu prawnego
99/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2019 – 2033
Nr aktu prawnego
98/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
97/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji