ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 141
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2022 – 2036
Nr aktu prawnego
XXXI/239/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXI/238/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Nr aktu prawnego
XXXI/237/2022
Status
Zmieniony
Lp: 144
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Nr aktu prawnego
XXXI/236/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1339F na odcinku od węzła A-2 do planowanej obwodnicy, budowę obwodnicy miasta Trzciel i budowę skrzyżowania obwodnicy z drogą krajową nr 92
Nr aktu prawnego
XXXI/235/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu na przebudowę i budowę chodników na drogach powiatowych na terenie gminy Trzciel
Nr aktu prawnego
XXXI/234/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
Nr aktu prawnego
XXXI/233/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 148
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciel na 2022 rok”
Nr aktu prawnego
XXXI/232/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
Nr aktu prawnego
XXXI/231/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku
Nr aktu prawnego
XXXI/230/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji