ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 171
Data podjęcia
2023-06-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lutolu Suchym i Chociszewie.”
Nr aktu prawnego
398/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 172
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Nr aktu prawnego
XLIV/350/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 173
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
XLIV/349/2023
Status
Nieobowiązujący
Lp: 174
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2023 – 2038
Nr aktu prawnego
XLIV/348/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 175
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XLIV/347/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 176
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/332/2023 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brójcach
Nr aktu prawnego
XLIV/346/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 177
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel - w części obrębu Jasieniec.
Nr aktu prawnego
XLIV/345/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 178
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
Nr aktu prawnego
XLIV/344/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 179
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Trzciel za 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLIV/343/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 180
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzciel za 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLIV/342/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji