ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 131
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2020 – 2035
Nr aktu prawnego
XII/105/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XII/104/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 133
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Jasieniec
Nr aktu prawnego
XII/103/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Jasieniec nie narusza ustaleń Studium.
Nr aktu prawnego
XII/102/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzcielu na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XII/101/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 136
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Trzcielu na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XII/100/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 137
Data podjęcia
2020-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok
Nr aktu prawnego
110/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowa remizy OSP w Trzcielu.”
Nr aktu prawnego
109/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2020 roku
Nr aktu prawnego
108/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 140
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku
Nr aktu prawnego
107/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji