ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 131
Data podjęcia
2022-04-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXII/245/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2022-04-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutolu Suchym
Nr aktu prawnego
XXXII/244/2022
Status
Zmieniony
Lp: 133
Data podjęcia
2022-04-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel
Nr aktu prawnego
XXXII/243/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2022-04-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Nr aktu prawnego
XXXII/242/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2022-04-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: przystąpienia przez Gminę Trzciel do związku międzygminnego zorganizowanego pod nazwą „Celowy Związek Gmin CZG-12” i przyjęcia jego statutu ze zmianami.
Nr aktu prawnego
XXXII/241/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 136
Data podjęcia
2022-04-12
Grupa tematyczna
Protokoły z Sesji RM
Tytuł aktu
Protokół Nr 31/2022 z Sesji Rady Miejskiej w Trzcielu
Nr aktu prawnego
XXXI/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 137
Data podjęcia
2022-04-05
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji:„Modernizacja ujęcia wody w Łagowcu.”
Nr aktu prawnego
271/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok
Nr aktu prawnego
270/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Protokoły z Sesji RM
Tytuł aktu
Protokół Nr 30/2022 z Sesji Rady Miejskiej w Trzcielu
Nr aktu prawnego
XXX/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 140
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/155/2004 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
XXXI/240/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji