ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Interpelacje
Tytuł aktu
Interpelacja Radnej Elżbiety Kaczmarek z dnia 17 grudnia 2020 r.
Nr aktu prawnego
1.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2021-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2021 roku
Nr aktu prawnego
179/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2021-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku
Nr aktu prawnego
178/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok
Nr aktu prawnego
177/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciel.”
Nr aktu prawnego
176/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok
Nr aktu prawnego
175/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2020-12-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
Nr aktu prawnego
174/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2020-12-11
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok
Nr aktu prawnego
173/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok
Nr aktu prawnego
172/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2020-11-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: odpłatnego przejęcia działek na rzecz Gminy
Nr aktu prawnego
171/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji