ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2023
Nr aktu prawnego
XXXVIII/286/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2022 – 2031
Nr aktu prawnego
XXXVIII/285/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXVIII/284/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XXXVIII/283/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów oraz członków rad sołeckich
Nr aktu prawnego
XXXVIII/282/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XXXVIII/281/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia stawek podatków lokalnych.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/280/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku
Nr aktu prawnego
XXXVIII/279/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie opłat cmentarnych
Nr aktu prawnego
XXXVIII/278/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2022 – 2036
Nr aktu prawnego
XXXVII/277/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji