ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2022-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
XXXIII/248/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2022-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel
Nr aktu prawnego
XXXIII/247/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2022-05-26
Grupa tematyczna
Protokoły z Sesji RM
Tytuł aktu
Protokół Nr 32/2022 z Sesji Rady Miejskiej w Trzcielu
Nr aktu prawnego
XXXII/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok
Nr aktu prawnego
283/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2022-05-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji: „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Trzciel.”
Nr aktu prawnego
282/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2022-05-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji: „Przebudowa budynku świetlicy wielskiej w Sierczynku.”
Nr aktu prawnego
281/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2022-05-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok
Nr aktu prawnego
280/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2022-05-13
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nr aktu prawnego
279/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2022-05-11
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wydatkowania środków z dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
Nr aktu prawnego
278/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2022-05-11
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok
Nr aktu prawnego
277/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji