ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/237/2022 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Nr aktu prawnego
XXXIV/259/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Trzciel porozumienia międzygminnego i przystąpienia do opracowania i wdrożenia Strategii Rozwoju Terytorialnego na lata 2022 - 2030 obejmującej gminy Trzciel, Pszczew, Szczaniec, Zbąszynek, Babimost, Kargowa, Trzebiechów, Bojadła
Nr aktu prawnego
XXXIV/258/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego oraz wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Lubuski SIM Sp. z o.o. z siedzibą w Szprotawie
Nr aktu prawnego
XXXIV/257/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzciel na rok szkolny 2022/2023
Nr aktu prawnego
XXXIV/256/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/238/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 czerwca 2009r.w sprawie specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzciel
Nr aktu prawnego
XXXIV/255/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Trzciel za 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXIV/254/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzciel za 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXIV/253/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Trzciela
Nr aktu prawnego
XXXIV/252/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-07-06
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok
Nr aktu prawnego
292/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-07-06
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia regulaminu cmentarzy komunalnych w Gminie Trzciel
Nr aktu prawnego
291/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji