ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2021-08-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Sekretarza Gminy
Nr aktu prawnego
XXV/193/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2021-08-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzciel oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Nr aktu prawnego
XXV/192/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2021-08-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel
Nr aktu prawnego
XXV/191/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2021-06-17
Grupa tematyczna
Protokoły z Sesji RM
Tytuł aktu
Protokół Nr 23/2021 z Sesji Rady Miejskiej w Trzcielu
Nr aktu prawnego
XXIII/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2021-05-24
Grupa tematyczna
Protokoły z Sesji RM
Tytuł aktu
Protokół Nr 22/2021 z Sesji Rady Miejskiej w Trzcielu
Nr aktu prawnego
XXII/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2021-07-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: umorzenia wierzytelności pieniężnych
Nr aktu prawnego
214/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2021-07-19
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2021 rok
Nr aktu prawnego
213/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu.
Nr aktu prawnego
212/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Brójcach.
Nr aktu prawnego
211/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2021 rok
Nr aktu prawnego
210/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji