ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Protokoły z Sesji RM
Tytuł aktu
Protokół Nr 39/2022 z Sesji Rady Miejskiej w Trzciel
Nr aktu prawnego
XXXIX/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego - pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
XL/312/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2023 – 2038
Nr aktu prawnego
XL/311/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XL/310/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Nr aktu prawnego
XL/309/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego na dofinansowanie zakupu ultrasonografu z przeznaczeniem dla Szpitala Międzyrzeckiego
Nr aktu prawnego
XL/308/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu na przebudowę i budowę chodników na drogach powiatowych na terenie gminy Trzciel
Nr aktu prawnego
XL/307/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia statutu Związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” z siedzibą w Poznaniu
Nr aktu prawnego
XL/306/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Trzciel do Związku powiatowo - gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” z siedzibą w Poznaniu
Nr aktu prawnego
XL/305/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przekazania skargi według właściwości
Nr aktu prawnego
XL/304/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji