ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Trzcielu Nr XXI/164/2021 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie: zwolnienia i zwrotu opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Trzciel za rok 2021
Nr aktu prawnego
XXII/170/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2021 – 2036
Nr aktu prawnego
XXII/169/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXII/168/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2021 – 2036
Nr aktu prawnego
XXI/167/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXI/166/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu
Nr aktu prawnego
XXI/165/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Trzciel za rok 2021
Nr aktu prawnego
XXI/164/2021
Status
Zmieniony
Lp: 68
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 ro
Nr aktu prawnego
XXI/163/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Protokoły z Sesji RM
Tytuł aktu
Protokół Nr 20/2021 z Sesji Rady Miejskiej w Trzcielu
Nr aktu prawnego
XX/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2021-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nr aktu prawnego
201/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji