Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 w Gminie Trzciel
Nr aktu prawnego
XLVIII/375/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie realizacji Programu Rozwoju Gier Zespołowych w Gminie Trzciel na lata 2024-2028
Nr aktu prawnego
XLVIII/374/2023
Status
Zmieniony
Lp: 63
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu pracy na 2024 rok Rady Miejskiej w Trzcielu i komisji stałych
Nr aktu prawnego
XLVIII/373/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2023-12-13
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok
Nr aktu prawnego
430/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2023-12-05
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok
Nr aktu prawnego
429/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
W sprawie : nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla Miasta i Gminy Trzciel”
Nr aktu prawnego
429a/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2023-12-13
Grupa tematyczna
Projekty Uchwał
Tytuł aktu
Projekty Uchwał XLVIII sesji Rady Miejskiej w Trzcielu
Nr aktu prawnego
XLVIII
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok
Nr aktu prawnego
428/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel - w części obrębu Brójce
Nr aktu prawnego
XLVII/372/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2023 – 2038
Nr aktu prawnego
XLVII/371/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji