Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2023-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku
Nr aktu prawnego
333/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2023-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania niestałej komisji do przeprowadzania przetargów i negocjacji na sprzedaż, wydzierżawianie i najem nieruchomości komunalnych w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
332/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2023-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej do II przetargu w 2023 roku
Nr aktu prawnego
331/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2023-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok
Nr aktu prawnego
330/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok
Nr aktu prawnego
329/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-12-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok
Nr aktu prawnego
328/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-12-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
327/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji: „Przebudowa ul. Klonowej oraz przebudowa ul. Łąkowej w miejscowości Trzciel.”
Nr aktu prawnego
326/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2022-12-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji:
Nr aktu prawnego
325/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2022-12-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok
Nr aktu prawnego
324/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji