Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
W sprawie : nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla Miasta i Gminy Trzciel”
Nr aktu prawnego
429a/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2023-12-13
Grupa tematyczna
Projekty Uchwał
Tytuł aktu
Projekty Uchwał XLVIII sesji Rady Miejskiej w Trzcielu
Nr aktu prawnego
XLVIII
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok
Nr aktu prawnego
428/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel - w części obrębu Brójce
Nr aktu prawnego
XLVII/372/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2023 – 2038
Nr aktu prawnego
XLVII/371/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XLVII/370/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XLVII/369/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XLVII/368/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2024.
Nr aktu prawnego
XLVII/367/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XLVII/366/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji