Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2019-11-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia działek do zamiany
Nr aktu prawnego
88/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2019-11-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
87/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2019-11-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: uruchomienia funduszu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w 2019roku.
Nr aktu prawnego
86/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2019-11-07
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu ds. Opracownia i Wdrożenia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego i Profilaktyki Zaburzeń Psychicznych w Gminie Trzciel na lata 2020-2024
Nr aktu prawnego
85/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2019-10-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
W sprawie: powołania Gminnej Komisji Stypendialnej.
Nr aktu prawnego
84/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2019 rok
Nr aktu prawnego
83/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2019-10-24
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
W sprawie: składu komisji funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.
Nr aktu prawnego
82/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2019-10-14
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciel.”
Nr aktu prawnego
81/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2019-10-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia gminnej ewidencji zabytków archeologicznych dla Gminy Trzciel
Nr aktu prawnego
80/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2019-10-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2019 rok
Nr aktu prawnego
79/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji