ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 dla przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzciel.
Nr aktu prawnego
356/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-01-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
342/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-01-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2023 roku
Nr aktu prawnego
341/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-01-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku
Nr aktu prawnego
340/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok
Nr aktu prawnego
338/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok
Nr aktu prawnego
337/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-12-16
Grupa tematyczna
Protokoły z Sesji RM
Tytuł aktu
Protokół Nr 38/2022 z Sesji Rady Miejskiej w Trzciel
Nr aktu prawnego
XXXVIII/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji: „Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Edukacyjnego w Brójcach.”
Nr aktu prawnego
336/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 319/2022 Burmistrza Trzciela z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
335/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2023 roku
Nr aktu prawnego
334/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji