ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-07-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2022 – 2036
Nr aktu prawnego
XXXV/264/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-07-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXV/263/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-07-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany „Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Trzciel na lata 2016-2023.”
Nr aktu prawnego
XXXV/262/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-07-28
Grupa tematyczna
Protokoły z Sesji RM
Tytuł aktu
Protokół Nr 34/2022 z Sesji Rady Miejskiej w Trzciel
Nr aktu prawnego
XXXIV/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-09-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie : zmian w zarządzeniu Burmistrza z dnia 5 sierpnia 2022 w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych
Nr aktu prawnego
305/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-09-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok
Nr aktu prawnego
304/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Trzcielu do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego
Nr aktu prawnego
303/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok
Nr aktu prawnego
302/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-08-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: kalendarza pracy dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzciel na rok szkolny 2022/2023
Nr aktu prawnego
301/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-08-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok
Nr aktu prawnego
300/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji