ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego na dofinansowanie zakupu myjni do mycia i dezynfekcji jednego endoskopu lub kolonoskopu, z przeznaczeniem dla Szpitala Międzyrzeckiego
Nr aktu prawnego
XVIII/145/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia Uchwały nr XIV/119/2020 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego na dofinansowanie zakupu lampy do Tomografu Komputerowego, z przeznaczeniem dla Szpitala Międzyrzeckiego
Nr aktu prawnego
XVIII/144/2020
Status
Uchylony
Lp: 3
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2020 – 2035
Nr aktu prawnego
XVIII/143/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XVIII/142/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Nr aktu prawnego
XVIII/141/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XVIII/140/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia stawek podatków lokalnych.
Nr aktu prawnego
XVIII/139/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku
Nr aktu prawnego
XVIII/138/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2020 – 2035
Nr aktu prawnego
XVII/137/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XVII/136/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji