Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jasieńcu.”
Nr aktu prawnego
389/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: kalendarza pracy dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzciel na rok szkolny 2023/2024.
Nr aktu prawnego
388/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok
Nr aktu prawnego
387/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2023 – 2038
Nr aktu prawnego
XLIII/340/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XLIII/339/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Nr aktu prawnego
XLIII/338/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
Nr aktu prawnego
XLIII/337/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę terenu nieruchomości stanowiącej grunty i zabudowania oraz wyposażenia kotłowni osiedlowej – Osiedle Jana III Sobieskiego - działka nr ewid. 353/153 obręb I, w miejscowości Trzciel
Nr aktu prawnego
XLIII/336/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Trzciel.
Nr aktu prawnego
XLIII/335/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-05-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji: „Rozbudowa remizy OSP w Brójcach.”
Nr aktu prawnego
386/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji