ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2019-01-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:23:23 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Ogłoszenie Burmistrza Trzciela w sprawie otwartego konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Administrator Systemu
13:23:00 Edycja elementu informacja Ogłoszenie Burmistrza Trzciela w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(widoczna od 2019-01-16 00:00:00)
Administrator Systemu
13:14:11 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie Burmistrza Trzciela w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(widoczna od 2019-01-16 00:00:00)
Administrator Systemu
08:50:02 Edycja elementu informacja Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
(widoczna od 2017-01-01 00:00:00)
Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2019-01-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:41:34 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Ogłoszenie Burmistrza Trzciela w sprawie otwartego konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Administrator Systemu
08:33:34 Edycja elementu informacja Ogłoszenie Burmistrza Trzciela w sprawie otwartego konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
(widoczna od 2019-01-15 00:00:00)
Administrator Systemu
08:26:50 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie Burmistrza Trzciela w sprawie otwartego konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
(widoczna od 2019-01-15 00:00:00)
Administrator Systemu
08:21:19 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 10/2018 Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2019-01-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:33:19 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TRZCIELA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciel do roku 2020”.
(widoczna od 2019-01-11 00:00:00)
Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2019-01-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:32:38 Edycja elementu informacja Zarządzenie Burmistrza Trzciela w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2019 roku
(widoczna od 2018-12-27 00:00:00)
Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu