ˆ

Spis Rolny 2020

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENYCJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

Informacja ogłoszona dnia 2020-06-15 16:48:52 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFROMACJA O OTWARTYM I KONKURENYCJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
Burmistrz Trzciela - Gminny Komisarz Spisowy
 
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r. (Dz.U z 2019r. poz.1728)
Burmistrz Trzciela
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Trzciel
 1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
  1. być osobą pełnoletnią,
  2. zamieszkiwać na terenie danej gminy,
  3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Kandydat na rachmistrza terenowego:
  1. zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym
   i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
  2. jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
 
       3. Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.
        4. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu,
o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
        5. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.
        6. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
 1. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);
 2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
 3. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2)
 4. Informacja dotycząca RODO (zał. 3)
 
7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście
w godzinach
pracy Urzędu, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020r. do 08.07.2020 r.
 
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Miejskiego.
Adres do doręczeń: Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
 
8. Dodatkowe informacje w sprawie procedury naboru znaleźć można w załączniku (zał. 4) do naboru lub uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 95 74 31 436.
 
 
 
                                                                                             Gminny Komisarz Spisowy
                                                                                               /-/  Jarosław Kaczmarek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-15 16:41:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-15 16:48:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-15 16:48:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
326 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony