ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Aktualności

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzciel w 2018r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-11-07 10:47:03 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzciel w 2018r.
 
Kilka słów o azbeście i jego produktach.
Azbest jest minerałem znanym od kilku tysięcy lat. Nazwa azbest nie określa konkretnego minerału, lecz dotyczy ogółu minerałów krzemianowych tworzących włókna. Stwierdzono,
że wymiary pojedynczych włókien po rozdrobnieniu mogą się zmieniać w bardzo szerokim zakresie: od nanometrów (nm) i mikrometrów (µm) do milimetrów.
Ze względu na wyjątkowe właściwości fizyczne i chemiczne, tj. odporność na wysokie temperatury, działanie mrozu, kwasów, substancji żrących, a także wytrzymałość i elastyczność, dźwiękochłonność, niskie przewodnictwo cieplne i elektryczne oraz łatwość łączenia się z innymi materiałami, np. cementem, azbest znalazł szerokie zastosowanie w budownictwie, energetyce, przemyśle stoczniowym i chemicznym, transportowym, motoryzacyjnym i hutnictwie. Służył do produkcji okładzin ciernych, taśm hamulcowych, tkanin ognioochronnych, koców gaśniczych oraz materiałów hydroilozacyjnych np. pap dachowych, mas i kitów. Od początku lat 60 azbest zaczęto wykorzystywać przede wszystkim w budownictwie. Używano go do wytwarzania materiałów dekarskich i okładzinowych w postaci  płaskich i falistych płyt dachowych i elewacyjnych, rur wodociągowych i kanalizacyjnych, przewodów wentylacyjnych i dymowo-spalinowych. Produkty te zaliczamy do wyrobów spoistych, w których azbest związany jest z cementem. Rozmiar produkcji tych wyrobów spowodowany był niską ceną oraz brakiem świadomości o szkodliwości azbestu, jak również brakiem w tym czasie innych materiałów budowlanych.
Dlaczego i kiedy azbest szkodzi naszemu zdrowiu?
Azbest jest zaliczany do substancji o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka. Jego działanie rakotwórcze zostało uznane dopiero w latach 80. ubiegłego wieku. Szkodliwość azbestu nie wynika z jego składu chemicznego lecz włóknistej struktury. Zawieszone w powietrzu niewidzialne dla oka włókna azbestu, których średnica jest mniejsza od 3 mikrometrów, a długość większa niż 5 mikrometrów (tzw. włókna respirabilne) wdychane są wraz z powietrzem do płuc, może powodować szereg chorób układu oddechowego: pylicy azbestowej (azbestozy), raka płuc, zmian opłucnowych czy międzybłonniaka opłucnej. Największe zagrożenie dla zdrowia ludzkiego pojawia się w momencie, gdy włókna azbestu przedostają się do powietrza atmosferycznego w wyniku korozji materiałów lub mechanicznego uszkodzenia wyrobów azbestowych powodowanych działalnością człowieka (łamanie, kruszenie, cięcie, oczyszczanie z nalotu, itp. obróbek mechanicznych).
Ze względu na szkodliwość pyłu azbestowego, usuwanie wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych czy też gospodarczych może być wykonywane wyłącznie przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności, wyposażone techniczne oraz posiadające odpowiednio przeszkolonych pracowników. A usunięte odpady winny być poddane utylizacji na składowisku odpadów niebezpiecznych poprzez przykrycie odpadów warstwą świeżej gleby.
Użytkowanie azbestu
Prawidłowe zabezpieczenie zastosowanych wyrobów zawierających azbest zapewnia bezpieczeństwo przez około 30 lat. Potem stan techniczny większości z nich sukcesywnie pogarszał się. Dlatego jedynym sposobem wykluczenia niebezpieczeństwa związanego z azbestem jest jego stopniowe i systematyczne usuwanie z naszego środowiska i zachowanie przy tym zasada bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia ludzi oraz ochrony środowiska.
Materiały zawierające azbest jeśli są właściwie użytkowane i dobrze zabezpieczone nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka. Podstawą bezpiecznego postępowania z materiałami zawierającymi azbest jest eliminacja lub, co najmniej minimalizacja ryzyka emisji włókien azbestu do otoczenia. Dlatego też eksploatacja materiałów zawierających azbest dopuszczona została max. do 31.12.2032 roku pod warunkiem, że jest w dobrym stanie technicznym, o nieuszkodzonej strukturze.
Informacja z realizacji Programu Usuwania Azbestu.
Gmina Trzciel w okresie do 30 listopada 2017r. prowadziła nabór wniosków na demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacyjnych na realizację w roku 2018. W trakcie naboru wpłynęło 5 wniosków. Po wyłonieniu wykonawcy w dniu 29.05.2018r. została podpisana stosowna  umowa w wyniku realizacji której do dnia 03.07.2018r. łącznie usunięto z demontażem 16,741 ton wyrobów zawierających azbest od mieszkańców gminy Trzciel. Zadanie usuwania azbestu na terenie Gminy Trzciel uzyskało dofinansowanie w formie dotacji na poziomie 100% jego kosztów tj. 7 569,60 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 
 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WFOŚiGW
w Zielonej Górze
    
 
Trzciel dnia 07.11.2018r.
« powrót do poprzedniej strony