ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

O G Ł O S Z E N I E o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-18 22:16:02 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Trzciel, 11 października 2011r.
O G Ł O S Z E N I E
o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego
    Burmistrz Trzciela ogłasza w dniu 17 listopada 2011 roku o godz. 10 00   I przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego  przy ul. Sikorskiego 18  w Trzcielu,  o powierzchni użytkowej 18,40 m²,  lokal jednoizbowy wyposażony  w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną, działka nr 123/4, nr księgi wieczystej KW 21799, na prowadzenie działalności gospodarczej handlowej lub usługowej nieuciążliwej. Lokal jest wolny od obciążeń.                        Okres wynajmu – 10 lat.   Ostateczny termin zagospodarowania lokalu – od  dnia 1 grudnia 2011r.
Cena wywoławcza za 1 m²  wynosi 4,00 zł bez podatku VAT i podatku od nieruchomości.
Przetarg odbędzie się  tymczasowej siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu, Plac Zjednoczenia Narodowego 9.
           Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) na konto Przedsiębiorstwa Ochrony Środowiska „Mrówka” Sp. z o. o. w Trzcielu na Os. Jana III Sobieskiego 11 w GBS Międzyrzecz Oddział w Trzcielu, nr 43 8367 0000 0061 2939 8000 0002 - najpóźniej w dniu 14 listopada 2011 roku. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet pierwszej wpłaty czynszu. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
Uczestnik przed przystąpieniem do przetargu winien okazać się dowodem osobistym, dowodem wpłaty wadium oraz pisemnym oświadczeniem o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu użytkowego stanowiącego przedmiot przetargu. Warunkiem podpisania umowy najmu lokalu użytkowego z zarządcą gminnych lokali użytkowych – POŚ „Mrówka” Sp. z o.o. w Trzcielu, jest wpłacenie przez najemcę kaucji w wysokości trzykrotnej wartości wymiaru czynszu. Wysokość opłat eksploatacyjnych i ich aktualizacja są zatwierdzane uchwałami Rady Miejskiej w Trzcielu. Terminy wnoszenia opłat ustala się w umowie najmu. Poza czynszem najemca uiszczać będzie koszty zużytych mediów, odbioru odpadów oraz podatek od nieruchomości.
W sprawie oględzin lokalu – kontakt z POŚ „Mrówka” Sp. z o.o. w Trzcielu – tel. 095 74 29 065.
Burmistrz Trzciela zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
                                                                                                        
                                                         Burmistrz Trzciela
 
« powrót do poprzedniej strony