ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UZYSKANIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-19 01:33:38 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

UZYSKANIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO
WYMAGANE DOKUMENTY
    Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (załączony wniosek)
Wniosek można złożyć:
    Osobiście w siedzibie USC
    Za pośrednictwem poczty na adres USC
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
Referat Organizacyjno - Administracyjny
Złożenie i Odbiór dokumentów: Parter, Pokój nr 12
Tel. (95) 7431408, e-mail:
Godziny obsługi interesantów: poniedziałek-piatek 7:30-15:30
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Od ręki, po złożeniu wniosku
7 dni zgodnie z prawem
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie dokumentu - odpisu aktu stanu cywilnego
Dokument można otrzymać osobiście lub za pośrednictwem poczty
OPŁATY
Opłat skarbowa w wysokości:
    22, 00 zł odpis skrócony
    33, 00 zł odpis zupełny
Nie podlegają opłacie skarbowej odpisy aktów stanu cywilnego w sprawach m.in. – wydania dowodu osobistego, ubezpieczenia społecznego (emerytury, renty), alimentacyjnych, szkolnych, zatrudnienia.
Wpłata na konto: GBS Międzyrzecz O/Trzciel 45 8367 0000 0060 0255 6000 0001
Wpłaty dokonywane w kasie GBS Międzyrzecz (w tym oddziały w Trzcielu) – bez dodatkowych opłat.
TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie do Wojewody Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Trzcielu w terminie 14 dni Nie podlega
DODATKOWE INFORMACJE
Odpisy aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego (rodzice, dziadkowie), zstępnego (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego.
Odpisy mogą otrzymać osoby, które wykażą w tym interes prawny.
Do wniosku o odpis aktu przesłanego pocztą należy dołączyć dowód opłaty skarbowej.
Odpisy aktów mogą być wydane na drukach wielojęzycznych.
PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. Nr 36 poz. 180 z póżn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony