ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XI/85/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-18 09:57:33 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Uchwała Nr XI/85/2011
Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, z 2011 roku Nr 40, poz 230) i art. 7 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115, Nr 23 poz. 136 i Nr 192 poz. 1381, z 2008 roku Nr 54 poz. 3264, Nr 218 poz. 13911 i Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 100 i 101, Nr 86 poz. 720 i Nr 168, poz. 1323 z 20010 r. Nr 106 poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz 1466 oraz z 2011 roku Nr 5, poz. 13 ) Rada Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje : 

§ 1. Zalicza do kategorii drogi gminnej drogę nr 4101F ( ulica Sikorskiego i Kościuszki w Trzcielu) 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


Józef Pihan

 
« powrót do poprzedniej strony