ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Przebudowa Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu – część I.”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-01-08 14:11:52 przez Redaktor Treści

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Przebudowa Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu – część I.”

Trzciel dnia 02 stycznia 2013r.
 
Znak sprawy: GI.271.13.2012.R.J.
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
            Gmina Trzciel zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH /Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmian./ informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na:
 
„Przebudowa Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu – część I.”
 
wybrano ofertę nr 4 tj.
 
BAFLAST Robert Banicki
ul. Wojciechowskiego 70B/2
Ołobok, 66-213 Skąpe
 
Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza nie podlegająca odrzuceniu, otrzymała największą ilość punktów
wg przyjętych kryteriów oceny tj.  CENA – 100%
Cena oferty netto:   470 513,00 zł
Cena oferty brutto:  578 730,99 zł
 
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców którzy złożyli oferty:
OFERTA NR 1 - Granit Dariusz Pylak, Al. Wojska Polskiego 47, 58-150 Strzegom
OFERTA NR 2 – POL – DRÓG Kościan Spółka z o.o., Bonikowo, ul. Dworcowa 29,
                             64-000 Kościan
OFERTA NR 3 – PPHU PACHOLAK, ul. Pałacowa 7, Bobowicko, 66-300 Międzyrzecz
OFERTA NR 4 – BAFLAST Robert Banicki, ul. Wojciechowskiego 70B/2, Ołobok, 66-213 Skąpe
 
Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.
Nr oferty
Punktacja w kryterium – Cena 100%
Łączna punktacja
1
83 pkt
83 pkt
2
82 pkt
82 pkt
3
93 pkt
93 pkt
4
100 pkt
100 pkt
 
Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone.
Nie dotyczy
 
Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.
Nie dotyczy
 
Termin określony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
09 stycznia 2013r.
 
« powrót do poprzedniej strony