ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XI/91/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-18 11:19:42 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Uchwała Nr  XI/91/2011
Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia  27 października  2011 r.

w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcielu

 Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się udzielić dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcielu na zakup sprzętu hydraulicznego typu Weber w kwocie 14.500,00 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset złotych.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji, jej  przeznaczenie i zasady rozliczenia dotacji określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Zarządem  Ochotniczej Straży Pożarnej w  Trzcielu a Gminą Trzciel.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
« powrót do poprzedniej strony