ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXIX/234/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-05-24 10:25:18 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała Nr XXIX/234/2013
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia  22  maja  2013 roku
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu.
 
                      Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz     art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240  z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Trzciel pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu               z przeznaczeniem  na  zadanie  Budowa obwodnicy miasta Trzciel w ciągu drogi powiatowej nr 1339F łączącej węzeł Trzciel na budowanej autostradzie A-2 z drogą krajową nr 2.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy na 2013 rok, w wysokości 15.000 zł.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Międzyrzeckim a Gminą Trzciel.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
« powrót do poprzedniej strony