ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Trzciel za rok 2012.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-07-02 13:15:58 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała nr XXXI/238/2013
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 27 czerwca 2013 roku
 
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Trzciel za rok 2012.

Na podstawie art.18 usr. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz.U. Nr 142, poz. 1591; z późniejszymi zmianami)w związku z art. 271,ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) po zapoznaniu się z dokumentami o których mowa w art. 271 ust 1 ustawy o finansach publicznych oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia czerwca 2013 roku, Rada Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:

§1. Udziela Burmistrzowi Trzciela absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2012 rok.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Pihan
 
« powrót do poprzedniej strony