ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA NR XXXI/240/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2013

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-07-02 13:20:11 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

UCHWAŁA NR XXXI/240/2013
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2013.
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 – tekst jednolity z późn. zm.) art.212 ust.1 pkt. 1, 2, art.235 i art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 203.118 zł,
z tego
1) zwiększa się dochody bieżące o 12.967 zł,
2)zmniejsza się dochody majątkowe o 2.500 zł,
3) zwiększa się dochody majątkowe o 192.651 zł.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 203.118 zł,
z tego:
a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.967 zł,
b) zmniejsza się wydatki majątkowe o 205.000,00 zł
c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 395.151 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy w kwocie 201.093 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony