ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

w sprawie przekazania wniosku Domu Pomocy Społecznej w Jasieńcu z dnia 24 czerwca 2013 roku Burmistrzowi Trzciela do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-08-09 13:02:31 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała Nr XXXII/243/2013
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 8 sierpnia 2013 roku
 
w sprawie przekazania wniosku Domu Pomocy Społecznej w Jasieńcu z dnia 24 czerwca 2013 roku Burmistrzowi Trzciela do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 20-03 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz, 1055, Nr 116, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 1441, Nr 175, poz. 1475, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, oraz z 2009 r. nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), w związku z art.231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z późn.zm. Dz.U. z 2001 r. Nr 49 poz.509, Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169 poz. 1387, Dz.U. z 2003 r.Nr 130 poz. 1188 i Nr 170 poz. 1660 z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 z 2005 r. Nr 64 poz. 565, Nr 78 poz. 682 i Nr 181, poz. 1524 z 2008 Nr 229, poz. 1539 z 2009 r. nr 195, poz. 1501 i Nr 216 poz. 1676 z 2010 r. Nr 40, poz. 230 oraz 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100) uchwala się co następuje:
§ 1. Wniosek Domu Pomocy Społecznej w Jasieńcu z dnia 24 czerwca 2013 r. przekazuje się Burmistrzowi Trzciela do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Trzcielu zobowiązując go do przekazania wniosku Burmistrzowi Trzciela oraz zawiadomienia strony o jej przekazaniu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Pihan
« powrót do poprzedniej strony