ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXXIII/249/2013 w sprawie zasad korzystania ze skweru na Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-09-13 11:16:37 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

 
Uchwała Nr XXXIII/249/2013
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 5 września 2013 r.
 
w sprawie zasad korzystania ze skweru na Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu

 
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się następujące zasady korzystania ze skweru na Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu :
1. Skwer przeznaczony jest do wypoczynku
2. Na terenie skweru obowiązuje zakaz:
1) zaśmiecania terenu;
2) niszczenia roślinności i rozkopywania gruntu;
3) niszczenia oraz przestawiania ławek, koszy i innych urządzeń zabudowy skweru
4) spożywania alkoholu, z wyjątkiem zorganizowanych imprez, na które zostało wydane pozwolenie wraz ze zgodą dotyczącą handlu alkoholem;
5) prowadzenia psów bez smyczy i bez kagańca;
6) handlu i usług bez zezwolenia;
7) zakłócania ciszy i naruszania porządku
8) palenia ognisk oraz grilli, z wyjątkiem zorganizowanych imprez, na które zostały wydane pozwolenia;
9) jazdy wszelkimi pojazdami poza miejscami do tego wyznaczonymi; zakaz nie dotyczy pojazdów używanych przez służby porządkowe i ratunkowe w rozumieniu art. 2 pkt 18 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
3. Na terenie skweru użytkownicy zobowiązani są do sprzątania odchodów pozostawionych przez ich zwierzęta.
§ 2. Naruszanie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w kodeksie wykroczeń.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela .
§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
« powrót do poprzedniej strony