ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XVI/126/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-18 13:16:49 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Uchwała Nr XVI/126/2012
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciel 
Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.: z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z   2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z   2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z   2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i   Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz. 1111 i   Nr 223, poz. 1458, oraz z   2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z   2010 r. Nr 28 poz.142 i   146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z   2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887) oraz art. 11a ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z   2003 r. Nr 106, poz.1002; z   2004 r. Nr 69 poz. 625, Nr 92 poz. 880, Nr 96 poz. 959; z   2005 r. Nr 33 poz. 289, Nr 175 poz. 1462; z   2006 r. Nr 249 poz. 1830; z   2008 r. Nr 199 poz. 1227; z   2009 Nr 18 poz. 97, Nr 79 poz. 668, Nr 92 poz. 753; z   2010 r. Nr 47 poz. 278, Nr 79 poz. 668; z   2011 r. Nr 230 poz. 1373 ) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Lekarza Weterynarii, zarządców obwodów łowieckich i   Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Rada Miejska w   Trzcielu uchwala : 
§   1.   Uchwala się do realizacji „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciel” na 2012 rok stanowiący załącznik nr 1   do niniejszej uchwały. 
§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela 
§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

Józef   Pihan
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony