ˆ

Ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Jasieniec, gmina Trzciel

Informacja ogłoszona dnia 2021-10-21 13:52:05 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
OGŁOSZENIE
w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Jasieniec, gmina Trzciel
 
         Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2, 5, 7 i 23 lit. d, art. 39 ust. 1 pkt 2 i 3, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922, 1211 i 1551), a także na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Trzcielu Nr XVI/129/2020 z dnia 24 września 2020 r., zawiadamiam o zamieszczeniu danych o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Jasieńcu w granicach działek  nr 963/1, 964, 967, 968, 970/1, 972/1 i 973,  a także o prognozie oddziaływania na środowisko i opracowaniu ekofizjograficznym oraz o opinii Państwowego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
 Projekt przedmiotowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępne są do publicznego wglądu w dniach od 4 do 25 listopada 2021 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu, w pokoju nr 8, od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15: 0 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Trzcielu pod adresem: http://bip.trzciel.pl/  zakładka Ogłoszenia/Obwieszczenia.
Jednocześnie w związku z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy, każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu planu. Uwagi i wnioski mogą być wniesione:  w formie papierowej do Burmistrza Trzciela, w formie elektronicznej na adres .,- za pomocą platformy ePUAP,-  podczas dyskusji publicznej,- z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia 2021 r.
Uwaga lub wniosek powinny zawierać także oświadczenie, osoby składającej dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych, na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
        Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Trzciela.
                                               
 
Burmistrz Trzciela
           /-/
                                                                                              Jarosław Kaczmarek
 
 
Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Burmistrz Trzciela. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Trzcielu za pomocą e-mail:   . Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-21 13:51:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-21 13:52:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-03 10:20:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
118 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony