ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Jasieniec

Informacja ogłoszona dnia 2013-01-16 12:44:55 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Znak:  GP.6722.1.2013.JG
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Ul. Jagiellońska 8,
66-400 Gorzów Wielkopolski
 
 
 
 
Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), oraz uchwały Rady Miejskiej w Trzcielu nr  IX/73/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Jasieniec proszę o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.
Prognoza oddziaływania na środowisko dla planów miejscowych będzie zawierać m.in. informacje
o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu czyli miejscowego planu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami, informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, o przewidywanych metodach analizy realizacji postanowień planu miejscowego oraz streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.
Będzie określać, analizować oraz oceniać istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu.
Ponadto, w przypadku wystąpienia, będzie zawierać informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko oraz stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, a także analizować i oceniać cele ochrony środowiska
i  istniejące problemy ochrony środowiska, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Prognoza będzie również analizować i oceniać przewidywane oddziaływanie na środowisko, a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne, z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy, pod warunkiem że takie oddziaływanie będzie występować.
Przedstawiać rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji miejscowego planu oraz ewentualnie rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w planie miejscowym.
Uzgodnienie należy przesłać w terminie 30 od daty otrzymania niniejszego wniosku do Urzędu Miejskiego w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel.
 

Znak:  GP.6722.1.2013.JG
 
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu
ul. Osiedle Centrum 16
65-300 Międzyrzecz
 
 
 
 
Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), oraz uchwały Rady Miejskiej w Trzcielu nr  IX/73/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Jasieniec proszę o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.
Prognoza oddziaływania na środowisko dla planów miejscowych będzie zawierać m.in. informacje
o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu czyli miejscowego planu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami, informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, o przewidywanych metodach analizy realizacji postanowień planu miejscowego oraz streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.
Będzie określać, analizować oraz oceniać istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu.
Ponadto, w przypadku wystąpienia, będzie zawierać informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko oraz stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, a także analizować i oceniać cele ochrony środowiska
i  istniejące problemy ochrony środowiska, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Prognoza będzie również analizować i oceniać przewidywane oddziaływanie na środowisko, a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne, z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy, pod warunkiem że takie oddziaływanie będzie występować.
Przedstawiać rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji miejscowego planu oraz ewentualnie rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w planie miejscowym.
Uzgodnienie należy przesłać w terminie 30 od daty otrzymania niniejszego wniosku do Urzędu Miejskiego w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Greczyło
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-01-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Greczyło
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-01-16 12:44:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-01-16 12:44:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-01-16 12:44:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1323 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony