ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku

Informacja ogłoszona dnia 2017-02-03 09:26:24 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 201/2017
Burmistrza Trzciela
z dnia 3 lutego 2017 roku
 
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach  programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2016.446, 1579), art. 15. ust. 2h i 2j, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U.2016.1817), §11. ust. 6 i 7 Uchwały Nr XXIII/157/2016 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 15.12.2016r., poz. 2640), oraz pkt. VI.3 Ogłoszenia Burmistrza Trzciela nr PG.524.1.2017.RKa z dnia 04.01.2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Na podstawie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach  programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku pn.:
Zadanie 1. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Trzciel
po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej zawartą w Protokole Nr 1/2017 z dnia 01.02.2017r. z Posiedzenia Komisji Konkursowej, organizacje, których oferty zostały rozpatrzone pozytywnie i którym przyznaję dotację na realizację zadania to:
1) Stowarzyszenie Panowice Nasze Miejsce – 2 000,00 zł (wnioskowana kwota 2 530,00 zł),
2) Posadowskie Towarzystwo Jeździeckie – 5 000,00 zł (wnioskowana kwota 6 000,00 zł),
3) Trzcielskie Stowarzyszenie Wędkarskie – 1 000,00 zł (wnioskowana kwota 2 000,00 zł).
 
§ 2. Na podstawie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach  programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku pn.:
Zadanie 2. Rozwój społeczności lokalnych w Gminie Trzciel
po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej zawartą w Protokole Nr 1/2017 z dnia 01.02.2017r. z Posiedzenia Komisji Konkursowej, organizacje, których oferty zostały rozpatrzone pozytywnie i którym przyznaję dotację na realizację zadania to:
1) Stowarzyszenie „Chociszewo – Wspólna Przyszłość” – 4 000,00 zł (wnioskowana kwota 4 000,00 zł)
 
§ 3. Na podstawie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach  programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku pn.:
Zadanie 3. Organizacja wydarzeń kulturalnych w Gminie Trzciel
po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej zawartą w Protokole Nr 1/2017 z dnia 01.02.2017r. z Posiedzenia Komisji Konkursowej, organizacje, których oferty zostały rozpatrzone pozytywnie i którym przyznaję dotację na realizację zadania to:
1) Fundacja „Ramona” – 6 000,00 zł (wnioskowana kwota 6 000,00 zł)
 
§ 4. Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania wyznaczam pracownika Referatu Gospodarki i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Trzcielu – podinspektora ds. promocji.
 
Burmistrz Trzciela
/-/ Jarosław Kaczmarek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-02-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-02-03 09:25:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-02-03 09:26:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-02-03 09:26:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1626 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony