ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na.: przebudowie sieci SN 15kV na odcinku Jasieniec – Świdwowiec

Informacja ogłoszona dnia 2020-05-14 15:55:14 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

GP.6733.5.2020.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza  Trzciela o wszczęciu postępowania
 
Burmistrz Trzciela zgodnie z art. 49, art. 61 § 1, § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek z dnia 24.03.2020r. (d.w. 31.03.2020r.) zmienionego dnia 04.05.2020r oraz 07.05.2020 r., Enea Operator Sp. z o.o. 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58, Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp., w imieniu i na rzecz której działa Pan Łukasz Mądrzycki, ul. Zakładowa 10, 62-064 Plewiska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na.:
-   przebudowie sieci SN 15kV na odcinku Jasieniec – Świdwowiec wraz z odgałęzieniami od proj. słupa na dz. nr 365/1 do proj. słupa na dz. 91 (przez dz. nr 332, 331/2, 52  obręb Trzciel oraz przez dz. nr  2032/2, 2032/3, 170/2, 170/3, 2075/6, 75/10, 420, 75/28, 75/49, 75/50, 75/41, 91, 75/59, 75/58, 2032/4, 74/4, 21, 74/7, 74/2, 74/8, 74/9 – obręb Świdwowiec gmina Trzciel) linia przebiegać będzie po istniejącej trasie jako napowietrzna; od projektowanego słupa na dz. 91 do proj. słupa na dz. nr 139 (przez działki nr 114, 113, 112,140,141,136) linia przebiegać będzie po istniejącej trasie jako napowietrzna, od dz. 91 obręb Świdwowiec gmina Trzciel do dz. 74/4 obręb Świdwowiec gmina Trzciel linia przebiegać będzie po istniejącej trasie jako napowietrzna, od projektowanego słupa na dz. 91 do istn. Stacji SN/nN na dz. nr 43/1 (poprzez działkę nr 48) jako nowa linia kablowa, od proj. słupa dz. 91 do istn. słupa na dz. nr 92 (poprzez dz. nr 45/7) jako nowa linia kablowa, od istniejącego słupa położonego na dz. nr 92 do działki nr 291/1 (poprzez dz. nr 7, 22,19/1, 18/1, 18/3, 18/4, 17/5, 17/6, 24, 1012, 37, 1039/3, 1039/2, 12/3, 2011/2, 10/7, 10/11,10/10, 8/4, 8/7, 8/5, 9 obręb Jasieniec gmina Trzciel oraz dz. nr ewid. 290/3, 291/1 obręb Sierczynek gmina Trzciel )jako linia napowietrzna (poprzez linię napowietrzną należy rozumieć linię prowadzoną nad ziemią na słupach, poprzez linię kablową należy rozumieć linię prowadzoną w ziemi), gmina Trzciel
 
Inwestor - Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań.
 
Stosownie do art. 73 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Trzciela zawiadamia, że akta sprawy wraz z projektem decyzji udostępnione są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu - Referat Gospodarki i Ochrony Środowiska – pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30
 
Burmistrz Trzciela informuje, że zawiadomienie stron (osoby prywatne) o decyzjach i innych czynnościach organu nastąpi w formie publicznego obwieszczenia oraz poprzez udostepnienie pism w BIP na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzcielu - zgodnie z art. 49 i 49a ustawy k.p.a. (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 256).
 
 
Burmistrz Trzciela informuje, że podania uwagi, wnioski lub zastrzeżenia mogą być wnoszone w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 63 § 1 k.p.a. podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) uwagi lub zastrzeżenia mogą być wnoszone w formie pisemnej, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
                                                                                                               Burmistrz Trzciela
                                                                                                      ( - ) Jarosław Kaczmarek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-14 15:55:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-14 15:55:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-14 15:55:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
75 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony