ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „budowie i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej o mocy około 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce ewidencyjnej nr 62/3 obręb Siercz, gmina Trzciel, woj. lubuskie.

Informacja ogłoszona dnia 2021-02-12 14:29:41 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

GP.6220.2.2021.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza  Trzciela o wszczęciu  postępowania
w sprawie  wydania decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach
 
      Burmistrz Trzciela zgodnie z art. 61, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust.1, art. 74 ust. 3  ustawy z dnia  z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020r, poz. 283 z późn. zm.) zawiadamia, że na wniosek z dnia 01.02.2021r. złożony dnia 03.02.2021r. przez S ENERGY FOUR Sp. z o.o., ul. Wrocławska 17B/15-16, 65-427 Zielona Góra – pełnomocnik Maciej Morąg, ul. Noskowskiego 25/2, 51-611 Wrocław, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na
budowie i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej o mocy około 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce ewidencyjnej nr 62/3 obręb Siercz, gmina Trzciel, woj. lubuskie.
 
Inwestorem jest S ENERGY FOUR Sp. z o.o., ul. Wrocławska 17B/15-16, 65-427 Zielona Góra.
Pełnomocnik – Pan Maciej Morąg - Wrocław.
 
Jednocześnie Burmistrz Trzciela zawiadamia, że pismem znak:GP.6220.2.2021.JG z dnia: 08.02.2021 r.
zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą ul. Jagiellończyka 13,                           66-400 Gorzów Wlkp. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z siedzibą Os. Centrum 16,  66-300 Międzyrzecz, a także do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp. ul. F. Walczaka 25a, 66-400 Gorzów Wlkp. o opinię w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.
 
        Zgodnie z art. 73 ust 1 Kpa. strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Trzcielu, pokój nr 8,  w godzinach urzędowania (tj. od poniedziałku do piątku) w godz. 7.30 – 15.30  w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
Stosownie do art. 63 kpa podania (żądania, wyjaśnienie, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone w formie pisemnej, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej, przez elektroniczna skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
Burmistrz Trzciela
 ( - )   Jarosław Kaczmarek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-12 14:27:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-12 14:29:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-12 14:29:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
359 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony