ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie dla inwestycji polegającej na: przebudowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV, budowie linii kablowych SN, przebudowie istniejących stacji transformatorowych, przebudowie istniejących linii SN ( wymiana stanowisk słupowych), demontażu istniejących linii SN napowietrznych i kablowych, posadowieniu złącza kablowego 15kV

Informacja ogłoszona dnia 2021-04-23 11:08:45 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

GP.6733.10.2020.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza  Trzciela o zakończonym postępowaniu i wydanej decyzji
 
(po uchyleniu, decyzją znak: SKO.Go/420-WM/2101/20 z dnia 25.01.2021r., przez SKO w Gorzowie Wlkp. decyzji Burmistrza Trzciela nr 13/2020 z dnia 13.11.2020r. i skierowaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia oraz po korekcie i wykreśleniu, przez inwestora, z wniosku działek nr 412 i 143/1)
 
Burmistrz Trzciela zgodnie z art. 49, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) zawiadamia, że zakończył, prowadzone na wniosek Enea Operator Sp. z o.o., 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58, w imieniu i na rzecz której działa Pan Michał Kozyra, ul. Akacjowa 4, 74-400 Dębno, postępowanie administracyjne (po ponownym rozpatrzeniu sprawy) i dnia 19.04.2021r. wydał decyzję nr 1/2021 o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
przebudowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV, budowie linii kablowych SN, przebudowie istniejących stacji transformatorowych, przebudowie istniejących linii SN ( wymiana stanowisk słupowych), demontażu istniejących linii SN napowietrznych i kablowych, posadowieniu złącza kablowego 15kV przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. : 409, 410, 411, 407, 413, 414,7, 433, 434, 451/2, 435, 826, 330/1, 278, 143/2, 143/3, 20/11, 132, 139/1, 138, 451/2, 29, 28/1 w obrębie Brójce w gminie Trzciel 
 
Inwestor - Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań.
Pełnomocnik Pan Michał Kozyra.
 
Stronom w terminie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia decyzji służą uprawnienia określone w art.111 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) - tj. uzupełnienia, odwołania, sprostowania i skargi.
 
Stosownie do art. 73 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Trzciela zawiadamia, że akta sprawy wraz z wydaną decyzją udostępnione są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu - Referat Gospodarki i Ochrony Środowiska – pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30
 
Zgodnie z art. 63 § 1 k.p.a. podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) uwagi lub zastrzeżenia mogą być wnoszone w formie pisemnej, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
                                                                                                                          Burmistrz Trzciela
 
                                                                                                                ( - )  Jarosław Kaczmarek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-23 10:57:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-23 11:08:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-23 11:09:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
308 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony