ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela kończące postępowanie (10 kpa) dla inwestycji polegającej na - budowie oświetlenia ulicznego, linii kablowej oświetleniowej YAKSXS 4 x 25mm2 wraz ze słupami oświetleniowymi – aluminiowymi i oprawami LED o długości do 400m na działce o nr ewid. 204 obręb 0013 Brójce gmina Trzciel

Informacja ogłoszona dnia 2021-05-28 08:48:53 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak:  GP.6733.1.2021.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza Trzciela kończące postępowanie (10 kpa)
 
 
Burmistrz Trzciela, zgodnie z art. 49, art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735) oraz z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., poz. 741 ze zm. - zawiadamia, że kończy, prowadzone na wniosek Gminy Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel, w imieniu i na rzecz której działa Pan Jacek Hajdasz,  postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
- budowie oświetlenia ulicznego, linii kablowej oświetleniowej YAKSXS 4 x 25mm2 wraz ze słupami oświetleniowymi – aluminiowymi i oprawami LED o długości do 400m na działce o nr ewid. 204 obręb 0013 Brójce gmina Trzciel
 
 
Inwestor:  Gmina Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel,
Pełnomocnik:  Pan Jacek Hajdasz.
 
Zgromadzone zostały wszystkie dowody w sprawie i na podstawie art.10 § 1 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735) strony mogą zapoznać się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z postanowieniami i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 3 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Stosownie do art. 73 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Trzciela zawiadamia, że akta sprawy wraz z projektem decyzji udostępniane są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
 
Zgodnie z art. 63 § 1 k.p.a. podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) uwagi lub zastrzeżenia mogą być wnoszone w formie pisemnej, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
                                                                       Burmistrz Trzciela
                                                                   (-) Jarosław Kaczmarek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-28 08:48:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-28 08:48:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-28 08:48:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
129 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony