ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o wszczęciu postępowania dla inwestycji pod nazwą: demontaż i budowa elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej SN-15 kV wraz z zabudową złączaza kablowego oraz przebudową stacji transformatorowych (Łagowiec, Brójce)

Informacja ogłoszona dnia 2021-07-09 14:31:41 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

GP.6733.3.2021.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza  Trzciela o wszczęciu postępowania
 
Burmistrz Trzciela zgodnie z art. 49, 49a, art. 61 § 1, § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 735) oraz art. 53. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.)  zawiadamia, że na wniosek z dnia 18.05.2021r. (d.w. 21.05.2021 r.) uzupełniony dnia 06.07.2021r  Enea Operator Sp. z o.o. 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58, Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp., w imieniu i na rzecz której działa Pan Michał Kozyra – Windtel-Pluciński Tomasz z siedzibą, ul. Akacjowa 4, 74-400 Dębno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:
demontaż i budowa elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej SN-15 kV wraz z zabudową złączaza kablowego oraz przebudową stacji transformatorowych (Łagowiec, Brójce) – ENEA Operator Sp. z o.o., przewidziana do realizacji na działkach o nr ewid. 110, 112, 148/8, 148/7, 149/5, 150/2, 151/2, 152/4, 153,
154, 155, 156/2, 159/2, 160/3, 161/2, 161/1, 163/3, 163/2, 163/4, 165/3, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172/2,
173/1, 174/3, 175, 176, 268, 267, 266, 265, 260, 259, 107/1, 107/2, 179, 178/2, 178/1, 245, 243, 240, 239,
232, 231, 227/1, 227/2, 228, 275, 2221/1, 278, 100, 23, 10, 11 – obręb 0011 Łagowiec oraz na dz. nr 519, 1/1, 2221/10,  - obręb 0013 Brójce,  gmina Trzciel.
 
Inwestor - Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań.
Pełnomocnik - Michał Kozyra
 
Stosownie do art. 73 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Trzciela zawiadamia, że akta sprawy wraz z projektem decyzji udostępnione są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu - Referat Gospodarki i Ochrony Środowiska – pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30.
 
Stosownie do art. 63 kpa w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia można wnosić podania do przedmiotowego postępowania. Brak czynnego udziału strony nie będzie przeszkodą w wydaniu decyzji.
 
Zgodnie z art. 63 § 1 k.p.a. podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) uwagi lub zastrzeżenia mogą być wnoszone w formie pisemnej, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
                                                                                                           Burmistrz Trzciela
                                                                                                  ( - )  Jarosław Kaczmarek
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-09 14:31:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-09 14:31:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-09 14:31:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
276 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony