ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela kończące postępowanie ( 10 kpa ) dla inwestycji pn. demontaż i budowa elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej SN-15 kV wraz z zabudową złącza kablowego oraz przebudową stacji transformatorowych (Łagowiec, Brójce)...

Informacja ogłoszona dnia 2021-08-11 21:43:01 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

GP.6733.3.2021.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza  Trzciela kończące postępowanie ( 10 kpa )
 
Burmistrz Trzciela zgodnie z art. 49, 49a, art.  10 § 1 ustawy-Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 735) oraz art. 53. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r poz. 741 ze zm.), zawiadamia, że kończy prowadzone na wniosek Enea Operator Sp. z o.o., 60-479 Poznań,  ul. Strzeszyńska 58, w imieniu i na rzecz której działa Pan Michał Kozyra – Windtel-Pluciński Tomasz z siedzibą, ul. Akacjowa 4, 74-400 Dębno, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.
 
demontaż i budowa elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej SN-15 kV wraz z zabudową złącza kablowego oraz przebudową stacji transformatorowych (Łagowiec, Brójce) – ENEA Operator Sp. z o.o., przewidziana do realizacji na działkach o nr ewid. 110, 112, 148/8, 148/7,149/5, 150/2, 151/2, 152/4, 153, 154, 155, 156/2, 159/2, 160/3, 161/2, 161/1, 163/3, 163/2, 163/4,165/3, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172/2, 173/1, 174/3, 175, 176, 268, 267, 266, 265, 260, 259, 107/1, 107/2, 179, 178/2, 178/1, 245, 243, 240, 239, 232, 231, 227/1, 227/2, 228, 275, 2221/1, 278, 100, 23, 10, 11  – obręb 0011 Łagowiec oraz na dz. nr 519, 1/1, 2221/10,  - obręb 0013 Brójce, gmina Trzciel.
 
Inwestor - Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań.
Pełnomocnik - Michał Kozyra
 
Zgromadzone zostały wszystkie dowody w sprawie i na podstawie art.10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r ( t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) strony mogą zapoznać się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z postanowieniami i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Stosownie do art. 73 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Trzciela zawiadamia, że akta sprawy udostępnione są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu - Referat Gospodarki i Ochrony Środowiska – pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30
 
Zgodnie z art. 63 § 1 k.p.a. podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) uwagi lub zastrzeżenia mogą być wnoszone w formie pisemnej, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
                                                                        Burmistrz Trzciela
                                                                   (-) Jarosław Kaczmarek
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-11 21:42:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-11 21:43:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-11 21:43:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
246 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony