ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela kończące postępowanie ( 10 kpa ) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „wykonaniu urządzeń wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10,0 m3/h na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Łagowiec”

Informacja ogłoszona dnia 2021-08-16 19:30:49 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

GP.6220.5.2021.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza  Trzciela kończące postępowanie  ( 10 kpa )
w sprawie  wydania decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach
 
      Burmistrz Trzciela zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia, że kończy, prowadzone na wniosek Gminy Trzciel – Pełnomocnik Pani Maria Dąbrowska – „HYDROCONSULT” Sp. z o.o. z siedzibą                                     ul. Smardzewska 15, 60-161 Poznań, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na
 „wykonaniu urządzeń wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10,0 m3/h na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Łagowiec”, na działce nr 227/1, gm. Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.
 
Inwestorem jest Gmina Trzciel.
Pełnomocnik – Pani Maria Dąbrowska - Poznań.
 
Zgromadzone zostały wszystkie dowody w sprawie i na podstawie art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeku Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2021 r, poz. 735) strony mogą zapoznać się z wydanymi opiniami, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 5 dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
    Stosownie do art. 73 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz  Trzciela zawiadamia, że akta sprawy udostępniane są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu pokój nr 8 w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30.
 
Jednocześnie Burmistrz Trzciela zawiadamia, że w powyższej sprawie wpłynęły opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą ul. Jagiellończyka 13, 66-400 Gorzów Wlkp. – opinia znak: WZŚ. 4220.558.2021.SL z dnia 11.08.2021r. (d.w. 13.08.2021r.) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z siedzibą Os. Centrum 16,  66-300 Międzyrzecz – opinia sanitarna NS.NZ.4201.97.2021 z dnia 10.08.2021r. (d.w. 12.08.2021r.), a także Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Zielonej Górze, ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Góra – opinia znak: WR.ZZŚ.7.435.257.2021.MLW, RKW-2021-2881 z dnia 12.08.2021r. (d.w. 13.08.2021r.) – o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.
 
Stosownie do art. 63 kpa podania (żądania, wyjaśnienie, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone w formie pisemnej, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej, przez elektroniczna skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
Burmistrz Trzciela informuje również, że zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny - na co wskazuje art. 41 § 2 Kpa.
 
 
                                                                                         Burmistrz Trzciela
                                                                                     ( - )  Jarosław Kaczmarek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-16 19:30:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-16 19:30:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-16 19:30:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
291 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony