ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „przebudowie oczyszczalni ścieków”, działki nr 360/1, 360/2, 27/2, obręb 1 m. Trzciel, gm. Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.

Informacja ogłoszona dnia 2021-08-20 14:54:02 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

GP.6220.6.2021.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza  Trzciela o wszczęciu  postępowania
 w sprawie  wydania decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach
 
      Burmistrz Trzciela, zgodnie z art. 49, art. 61 §1, §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – K.p.a.  (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735) oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek z dnia 22.07.2021r. (d.w. 16.08.2021 r.), złożony przez Gminę Trzciel – Pełnomocnik Pan Jakub Szmidchen – ConstruPrim Sp. z o.o. z siedzibą ul. Nadbrzeżna 17, 66-400 Gorzów Wlkp., zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na
„przebudowie oczyszczalni ścieków”, działki nr 360/1, 360/2, 27/2, obręb 1 m. Trzciel, gm. Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.
 
Inwestorem jest Gmina Trzciel.
Pełnomocnik – Jakub Szmidchen.
 
        Zgodnie z art. 73 ust 1 Kpa. strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Trzcielu, pokój nr 8,  w godzinach urzędowania (tj. od poniedziałku do piątku) w godz. 7.30 – 15.30  w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
Stosownie do art. 63 kpa podania (żądania, wyjaśnienie, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone w formie pisemnej, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej, przez elektroniczna skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
Jednocześnie Burmistrz Trzciela zawiadamia, że pismem znak:GP.6220.6.2021.JG z dnia: 17.08.2021 r.
zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą ul. Jagiellończyka 13, 66-400 Gorzów Wlkp. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z siedzibą Os. Centrum 16,  66-300 Międzyrzecz, a także do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 25a, 66-400 Gorzów Wlkp.,  o opinię w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.
 
Burmistrz Trzciela informuje, że zawiadomienie stron (osoby prywatne) o decyzjach i innych czynnościach organu nastąpi w formie publicznego obwieszczenia oraz poprzez udostepnienie pism w BIP na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzcielu - zgodnie z art. 49 ustawy k.p.a. (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 256) oraz zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o ooś (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 283 ze zm.), który mówi, że jeżeli liczba stron postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postepowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 kpa.
 
Burmistrz Trzciela informuje również, że zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny - na co wskazuje art. 41 § 2 Kpa.
 
                                                                                                               Burmistrz Trzciela,
                                                                                                      ( - )  Jarosław Kaczmarek
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-20 14:54:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-20 14:54:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-20 14:54:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
258 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony